راهکارهای باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان چیست؟ اگر بازاریابی را در سه مرحله پیش از خرید، حین خرید و پس از خرید تعریف نماییم، راهکارهای باشگاه مشتریان (Customer Club) و یا همان وفاداری مشتریان در بخش پس از خرید قرار می گیرند. باشگاه ­های مشتریان که شکل جدید بازاریابی هستند در واقع با تمرکز بر اصل بازگرداندن مشتری (Customer …

راهکارهای باشگاه مشتریان ادامه مطلب »